POMOC

JAK WYSZUKAĆ DOKUMENT W KATALOGU ?
Są trzy sposoby wyszukiwania: przez indeksy alfabetyczne, wyszukiwanie wg słów i wyszukiwanie zaawansowane.

WYSZUKIWANIE PRZEZ INDEKSY
Wybierz jeden z indeksów: Wpisz w pole Wprowadź wyrażenie wyszukiwawcze termin zgodnie z wybranym indeksem

Naciśnij myszką Szukaj lub Enter z klawiatury i wybierz z listy poszukiwany termin.
WYSZUKIWANIE WEDŁUG SŁÓW
Wyszukiwanie książek lub czasopism wg słów znajdujących się w indeksowanych polach opisu bibliograficznego i hasłach przedmiotowych.

Można wyszukiwać pozycje wg słów z :

Przykład:
Szukam książek, które w tytule mają słowo ubóstwo.
Szukanie wg numeru:
Maskowanie
Jeśli chcę wyszukać książki, których tytuły zawierają różne odmiany słowa ubóstwo np.: ubóstwa, ubóstwu ostatnią literę maskuję gwiazdką : ubóstw*

Sortowanie
Wyniki wyszukiwania można sortować malejąco lub rosnąco wg

UWAGA ! Sortowanie nie działa przy wyszukiwaniu przez ISBN, ISSN, numer kontrolny.

Ograniczanie
Wyniki wyszukiwania można ograniczyć do:

Daty wydania:

UWAGA !Opcja Ogranicz do nie działa przy wyszukiwaniu przez ISBN, ISSN, numer kontrolny

Lokalizacji:
Mogę ograniczyć wybór do:
WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia korzystanie z wielu indeksów jednocześnie. Wystarczy wpisać obok siebie słowa z tytułu, hasła przedmiotowego czy autora i połączyć je operatorami logicznymi oraz nawiasami okrągłymi zgodnie z algebrą Boole'a.
Dostępne operatory logiczne:
AND (wyszukiwane są opisy bibliograficzne, które zawierają jedno i drugie słowo) np.: bieda and Polska
OR (wyszukiwane są opisy bibliograficzne, które zawierają jedno lub drugie słowo) np.: bieda or dostatek

UWAGA - każdy operator musi być poprzedzony i zakończony spacją.

Można połączyć oba operatory logiczne stosując nawiasy okrągłe.

Przykład:
bieda and (Polska or prostytucja)

System wyszuka wszystkie dokumenty, które w opisie bibliograficznym zawierają słowa bieda i Polska lub prostytucja Dla zawężenia wyszukiwania można w wyrażeniu wyszukiwawczym wpisać kategorię w postaci: hasło.kategoria.
Ograniczenie wyszukiwania do kategorii znacznie przyspiesza oczekiwanie na wynik.
Dostępne kategorie to:

Przykład:
Grotowski.ak. and (ubogi.tk. or poor.tk.) System wyszuka książki, które w kategorii słowa z autora zawierają wyrażenie Grotowski i w kategorii słowa z tytułu wyrażenie ubogi lub poor

UWAGA

Maskowanie
Jeśli chcę wyszukać książki, których np. tytuły zawierają różne odmiany słowa ubóstwo np.: ubóstwa, ubóstwu ostatnią literę maskuję gwiazdką : ubóstw*.tk.
WYNIKI WYSZUKIWANIA
JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNIE
Zamawianie elektroniczne możliwe jest poprzez katalog on-line Biblioteki Uniwersyteckiej.

UWAGA ! Po zakończeniu pracy, dla bezpieczeństwa swoich danych koniecznie należy się wylogować. Zalecane jest również zamknięcie przeglądarki.
WOLNY DOSTĘP
Jeżeli w kolumnie Zamawianie jest napis Samoobsługa oznacza, że aby pożyczyć książkę należy przyjść do Wolnego Dostępu w danej bibliotece i pozycję wyszukać na półce.
JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZAMÓWIONA KSIĄŻKA JEST JUŻ W WYPOŻYCZALNI?

JAK PRZEDŁUŻYĆ TERMIN WYPOŻYCZENIA KSIĄŻKI?

ADRES E-MAIL W BAZIE BIBLIOTECZNEJ

eWIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE

STATUSY POZYCJI
Objaśnienia statusów pozycji występujących w katalogu
SZKOLENIA BIBLIOTECZNE I KURSY OTWARTE
Więcej informacji wraz z prezentacjami na temat biblioteki i katalogu można znależć w Szkoleniach i kursach otwartych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.